LỌC NHỚT DONALDSON - P559000

LỌC NHỚT DONALDSON - P559000

LỌC NHỚT, SPIN-ON FULL FLOW

Đường kính ngoài : 118 mm (4,65 inch)
Kích thước chủ đề : M95 x 2.5
Chiều dài : 297 mm (11,69 inch)
Đường kính ngoài gioăng (miếng đệm) : 119 mm (4,69 inch)
Đường kính trong gioăng (miếng đệm) : 102 mm (4.02 inch)
Hiệu quả 97,6% : 15 micron
Kiểm tra hiệu quả : ISO 4548-12
Loại phương tiện : Synteq
Kiểu : Dòng chảy đầy đủ
Phong cách : Spin-On
Thương hiệu truyền thống : Synteq™

 

Hotline: 09 32 79 32 55

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan

09 32 79 32 55