LỌC NHỚT DONALDSON - P502477

LỌC NHỚT DONALDSON - P502477

LỌC NHỚT, CARTRIDGE

Đường kính ngoài : 124 mm (4,88 inch)
Đường kính trong : 44 mm (1,73 inch)
Chiều dài : 271 mm (10,67 inch)
Loại phương tiện : Cellulose
Phong cách : Hộp đạn
Ứng dụng chính : PERKIN 996452

 

Hotline: 09 32 79 32 55

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan

09 32 79 32 55