LỌC NHỚT DONALDSON - P550769

LỌC NHỚT DONALDSON - P550769

LỌC NHỚT, CARTRIDGE

Đường kính ngoài : 121 mm (4,76 inch)
Đường kính trong : 56,25 mm (2,21 inch)
Chiều dài : 248 mm (9,76 inch)
Hiệu quả 99% : 30 micron
Kiểm tra hiệu quả : ISO 4548-12
Loại phương tiện : Cellulose
Phong cách : Hộp đạn
Ứng dụng chính : MERCEDES-BENZ 0001802109

 

Hotline: 09 32 79 32 55

Thông tin sản phẩm

Sản phẩm liên quan

09 32 79 32 55